Kilka słów o mnieKilka słów o mnie
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie zawodowe - inne
Edukacja
Edukacja - kursyNazywam się Magdalena Michniewicz. Mam 37 lat.

W życiu prywatnym jestem mamą dwójki cudownych dzieci 12-letniej Dominiki i 9-letniego Michałka, które są całym moim życiem.

W życiu zawodowym jestem nauczycielką języka angielskiego.

Zanim zaczęłam pracę ukończyłam studia licencjackie na Filologii Anglielskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski), a następnie studia magisterskie na tym samym kierunku na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyłam też studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej z zakresu "Sieci komputerowe, systemy komputerowe i bazy danych", które broniłam pracą "Porównanie protokołów IPv4 i IPv6".

Swoją pracę w szkole zaczęłam w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej i w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sosnowcu. Następnie przez rok pracowałam w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jako lektor języka angielskiego w Centrum Języków Obcych. Obecnie, od kilku lat pracuję jako lektor języka angielskiego w Centrum Języków Obcych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od 01.09.2013 jestem zastępcą kierownika Centrum. Pracując tu łączę swoje dwie pasje język angielski i nauki ścisłe prowadząc zajęcia na różnych kierunkach, głównie na Informatyce, Matematyce, Technice i Fizyce, ale także na innych takich jak Turystyka i Rekreacja. Wykonuję też tłumczenia na rzecz uczelni.

Administruję i uaktualniam strony internetowe centrum, opiekuję się listami mailowymi i platformą do kształcenia na odległość Moodle.

Jestem też inwigilatorem egzaminów BULATS Online na Uniwersytecie Rzeszowskim

Prowadziłam też kursy języka angielskiego dla wykładowców pracujących na wydziale Matematyki, Informatyki, Techniki i Fizyki oraz kurs dla wykładowców pracujących na wydziale Muzyki.

Uczestniczyłam w różnych projektach łączących ze sobą język angielski i nauki ścisłe.

Przez trzy lata brałam udzał w projekcie PDTR (Transformacja kształcenia matematycznego przez metodologię Nauczanie-Badanie), gdzie miałam okazję uczyć języka angielskiego bazującego na tematyce i słownictwie matematycznym. Prowadziłam też stronę internetową projektu, przygotowałam skład dwóch książek które zostały napisane przez uczestników projektu, oraz pomagałam w tłumaczeniu dokumentów zredagowanych i stworzonych w czasie trzech lat trwania projektu.

Uczestniczyłam też w projekcie Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne. W ramach projektu wraz z trzema kolegami przygotowaliśmy program szkolenia nauczycieli języka angielskiego w zakresie informatyki (przewodnik dla prowadzącego zajęcia i słuchacza) oraz materiały pomocnicze. Prowadzimy także zajęcia dla nauczycielami języka angielskiego. Stworzyłam też stronę projektu gdzie można znaleźć informacje o projekcie, materiałach, oraz o prowadzących.
Doświadczenie zawodowe

 • Uniwersytet Rzeszowski - od 02.2006
  Lektor języka angielskiego - Centrum Języków Obcych.
  Zastępca kierownika od 01.09.2013r.
  Webmaster
  • prowadzenie zajęć z języka angielskiego (przygotowywanie sylabusów; przeprowadzanie egzaminów)
  • wykonywanie tłumaczeń na rzecz uczelni
  • inwigilator egzaminów BULATS
  • egzaminator części ustnej egzaminów BULATS - BULATS Online Speaking (od 05.2014)
  • opieka nad Centrum Certyfikacji LCCI przy Uniwersytecie Rzeszowskim (od 2014)
  • współudział w zaprojektowaniu, prowadzenie i aktualizacje stron Uniwersyteckiego Centrum Nauki Jezyków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego (CMS Made Simple) (2008r.)
  • opieka nad listami mailowymi UCNJO
   http://cjo.ur.rzeszow.pl
  • konfiguracja i wdrożenie platformy e-learningowej Moodle dla CJO (od 2013r.)
   http://moodle.ur.rzeszow.pl
  • przeprowadzenie szkoleń z obsługi i tworzenia kursów na platformie Moodle dla praconików UCNJO (01.2013)
  • przygotowanie kursów na platformie Moodle dla studentów Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • aktualizacja stron E-dydaktyki, oraz przygotowywanie materiałów własnych (od 12.2013r.)
   http://e-dydaktyka.ur.rzeszow.pl

 • UNIWNET - od 01.2013
  Osoba współpracująca.
  Współudział w zaprojektowaniu, stworzeniu i aktualizacje stron
  Tłumaczenia:
 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - od 01.2010 - 31.12.2012
  Prowadzący zajęcia - Podkarpackie Szkolenie Informatyczno-Metodyczne (PSIM)
  Webmaster
  • wpółtworzenie Programu Szkolenia nauczycieli języka angielskiego (przewodnik dla prowadzącego zajęcia i słuchacza) oraz materiałów pomocniczych szkolenia
  • prowadzenie zajęć w ramach projektu
  • prowadzenie i aktualizacja stron projektu
   http://psim.ur.rzeszow.pl

 • Uniwersytet Rzeszowski - od 12.2005 do 12.2008
  Lektor jezyka angielskiego w projekcie im. A.Z. Krygowskiej
  Webmaster
  • uczestnictwo w miedzynarodowym projekcie "Transformacja kształcenia matematycznego przez metodologie Nauczanie-Badanie":
   • prowadzenie zajec z angielskiego zwiazanego z matematyka i słownictwem matematycznym
   • przygotowanie cwiczen zwiazanych z wykładami prowadzonymi w jezyku angielskim
   • pomoc w przygotowaniu prezentacji na konferencje miedzynarodowe
   • uczestniczenie w konferencjach miedzynarodowych
  • współudział w zaprojektowaniu, prowadzenie i aktualizacje portalu projektu PDTR (Transforming Mathematics Education through Teaching-Research Methodology) - "Transformacja kształcenia matematycznego przez metodologie Nauczanie-Badanie"
   http://www.pdtr.eu
  • wykonanie składu i projektu okładki 2 ksiazek:
   • "Handbook of Mathematics Teaching Improvement: Professional Practices that Address PISA"
   • "Handbook of Mathematics Teaching Research: Teaching Experiment - A Tool for Teacher-Researchers"

 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania - od 09.2004 do 08.2005
  Lektor języka angielskiego - Centrum Jezyków Obcych
  • prowadzenie zajęć z języka angielskiego
  • przeprowadzanie pisemnych egzaminów LCCI

 • Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej - od 09.2002 do 08.2004
  Nauczyciel języka angielskiego
  • porwadzenie zajęć języka angielskiego
  • egzaminator w czasie matury ustnej z języka angielskiego

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sosnowcu - od 09.2002 do 06.2003
  Nauczyciel języka angielskiego
  • porwadzenie zajęć języka angielskiego
Doświadczenie zawodowe - inne

 • Prowadzenie kursu dla pracowników CJO UR "Obsługa i tworzenie kursów online na platformie e-learningowej Moodle" - 2013
 • Prowadzenie kursu z języka angielskiego dla wykładowców z Instytutów Matematyki, Techniki i Informatyki - od 03.2009 do 06.2009
 • Tłumacz podczas konferencji "Diagnostyka i współczesne metody leczenia dzieci z mózgowym porażeniem" zorganizowanej przez Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego - 06.2009
 • Prowadzenie kursu z języka angielskiego na Podyplomowych studiach kwalifikacyjnycg - "Nauczanie Plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum" - 2008
 • Prowadzenie kursu z języka angielskiego dla wykładowców Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego - od 11.2007 do 06.2008
 • Tłumaczenia pisemne
  • Tłumaczenie tekstów w ramach międzynarodowego projektu Transformacja nauczania matematycznego przez metodologię Nauczanie – Badanie, 01.2006 – 12.2008
  • Tłumaczenie tekstów do Informatora Uniwersytetu Rzeszowskiego (Informacje o Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym) - 2009r
  • Tłumaczenie Artykułu do przeglądu Medycznego - Zwiększone stężenie chemokiny CCL3/MIP-1 alfa w ciężkiej astmie oskrzelowej, Joanna Glück, Barbara Rymarczyk, Barbara Rogala, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Śląski Uniwersytet Medyczny - 2011r
  • Tłumaczenie suplementów dla kierunków: Prawo, Pedagogika, Edukacja Techniczno-Informatyczna, Informatyka, Prawo, Administracja - 2006 - 2015
  • Pomoc w tłumaczeniach tekstów promujących I Międzyuczelniany Turniej Gier Online - 06.2012
  • Tłumaczenia i korekta tekstów specjalistycznych i artykułów naukowych dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego z zakresu matematyki i informatyki.
  • Tłumaczenia tytułów i streszczeń prac magisterskich i licencjackich z zakresu informatyki, matematyki, techniki, fizyki, pedagogiki, turystyki i rekreacji ...
Edukacja

 • Politechnika Śląska w Gliwicach - od 10.2003 do 02.2005
  Sieci komputerowe, systemy mikrokomputerowe i bazy danych - podyplomowe
  Dyplom 1
  Dyplom 2
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach - od 10.2000 do 06.2002
  Filologia angielska - magisterskie
 • Uniwersytet Rzeszowski - od 10.1997 do 06.2010
  Filologia angielska - licencjackie
Edukacja - kursy

Kursy

 • Udział w kursie "Oprogramowanie SDL TradosStudio 2014" - Greater Translation - 07.2014
  Certyfikat
 • Udział w kursie "Umiejętności interpersonalne" (40 godzin) - 09.2013
  Certyfikat
 • Udział w kursie "Narzędzia i techniki informatyczne w kształceniu na odległość" (20 godzin) - 06.2013
  Certyfikat
 • Udział w kursie "Edukacyjne zastosowanie bloga w pracy nauczyciela na przykładzie platformy WordPress" (20 godzin) - 05.2013
  Certyfikat
 • Udział w kursie "Jak zaprojektować i poprowadzić kurs online" - AGH (60 godzin) - 02 - 05.2013
  Certyfikat
 • Kurs na egzaminatora BULATS - 04.2013
 • Udział w szkoleniu "Modern methods in teaching ESP in English" w Nottingham, Wielka Brytania (60 godzin)- 9.2012
  Certyfikat
 • Udział w szkoleniu "Techniki i narzedzia informatyczne w procesie dydaktycznym" (20 godzin) - 04.2012
  Certyfikat
 • Udział w szkoleniu "Nowoczesne metody kształcenia języka specjalistycznego z wykorzystaniem technologii komunikacyjno – informacyjnych" w Norwich, Wielka Brytania (30 godzin)- 12.2010
  Certyfikat
 • Udział w szkoleniu "Tablice interaktywne" - 3.2010
  Certyfikat
 • Kurs na egzaminatora TOEIC - 12.2008
  Certyfikat
 • Szkolenie FTBE, Warszawa - 11.2004


Konferencje metodyczne
 • Idział w III Forum Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych Szkół Wyższych Województwa Poddkarpackiego - 05.2014
  Certyfikat
 • Udział w II Forum Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych Szkół Wyższych Województwa Podkarpackiego, z tematem przewodnim: "Aktualne trendy w nauczaniu języków obcychw szkołach wyższych" - 05.2013
  Certyfikat
 • Udział w Międzynarodowej konferencji naukowej "Edukacja wielokulturowa" - 04.2013
  Certyfikat
  Certyfikat
 • Udział w konferencji metodycznej dla nauczycieli języka angielskiego (Teaching and ecam preparation - a SOUND approach session; Order, order! The teacher in the world of teenagers session; Tuning up competent students - the challenge of speaking in high school session) - 01.2013
  Certyfikat
 • Udział w I Forum Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych Szkół Wyższych Województwa Podkarpackiego, z tematem przewodnim: "Dydaktyka nauczania języków obcych w zmieniającej się rzeczywistości szkolnictwa wyższego" - 05.2012
  Certyfikat
 • Udział w konferencji metodycznej "II Letnie Forum Nauczycieli Jezyka Angielskiego Województwa Podkarpackiego" - 06.2009
  Certyfikat


Webinaria
 • Udział w webinariach "Choosing your Words Carefully" - Caroline Krants, Oxford - 03.2015
  Certyfikat
 • Udział w webinariach "Computer-based testing for young learners" - Cambridge - 03.2015
  Certyfikat
 • Udział w webinariach "Technology Enhanced Language Learning" - Aisha Walker, Oxford - 02.2015
  Certyfikat
 • Udział w webinariach "Advanced - Reading and Use of English paper - Cambridge - 02.2015
  Certyfikat
 • Udział w webinariach "Motivating Teenage Learners" - Rebecca Robb Bene, Macmillan - 02.2015
  Certyfikat
 • Udział w webinariach "Using Literature in the Classroom" - Daniel Barber, Macmillan - 12.2014
  Certyfikat
 • Udział w conferencji online "The Macmillan Online Conference" - Macmillan - 10 - 14.11.2014
  • Songs and Music in the EFL Classroom, with Gabriel Diaz Maggidi - 14.11.2014
   Certyfikat
  • Phonics: The Building Blocks for Reading and Writing, with Jill Leighton - 14.11.2014
   Certyfikat
  • Teaching Difficult Sounds, with Adrian Underhill - 13.11.2014
   Certyfikat
  • Motivation Tis for IELTS Preparation, with Sam McCarter - 13.11.2014
   Certyfikat
  • Teaching Tips for Teens, with Malcolm Mann - 12.11.2014
   Certyfikat
  • Using Multimedia in the Classroom, with Robert Campbell - 12.11.2014
   Certyfikat
  • Top Ten Tips for Business English, with Paul Emmerson - 11.11.2014
   Certyfikat
  • Encouraging Communication in the Business English Classroom, with John Allison - 11.11.2014
   Certyfikat
  • Critical Thinking Skills, with Ed Newbon - 10.11.2014
   Certyfikat
  • Building Conversational Strategies with Adult Learners, with Miles Craven - 10.11.2014
   Certyfikat
  • Blending Life Skills with Digital Literacy, with Steve Taylore Knowles - 10.11.2014
   Certyfikat
  • Life Skills for Teachers, with Emma-Sue Prince - 10.11.2014
   Certyfikat
 • Udział w webinariach "Using Comics and Superheroes to teach grammar" - Brian Boyd, Macmillan - 11.2014
  Certyfikat
 • Udział w webinariach "Teaching Towards The Young Learners" - Katie Foufouti, Macmillan - 10.2014
  Certyfikat
 • Udział w webinariach "Life Skills Day" - Macmillan - 05.2014
  Certyfikat
 • Udział w webinariach "Developing essentail skills for academic success" - Mike Boyle, Macmillan - 5.2014
  Certyfikat
 • Udział w webinariach "Switching on the Lightbulb: Getting Students to Come up with Ideas" - Lindsay Warwik, Macmillan - 11.2013
  Certyfikat
 • Udział w webinariach "An introduction to the Oxford Online Placement Test" - Michael Man, Oxford - 09.2013
  Certyfikat
 • Udział w webinariach "Becoming more successful workplace communicators while on the move" - Mike Hogan, Macmillan - 09.2013
  Certyfikat
 • Udział w webinariach "Creativity in the Language Classroom" - Charles Hadfield, Oxford - 08.2013
  Certyfikat
 • Udział w webinariach "Phonetics explorers" - Gill Budgell, Macmillan - 05.2013
  Certyfikat
 • Udział w webinariach "Academic vocabulary" - Louis Rogers, Macmillan - 04.2013
  Certyfikat
 • Udział w webinariach "Sharing stories - the creative potential of storytelling in EFL" - Luke Vyner, Maxmillan - 03.2013
  Certyfikat
 • Udział w webinariach "Does correction actually work...it depends on who you ask!" - Jeremy Harmer, Longman - 02.2013
  Certyfikat
 • Udział w webinariach "Blended Learning: a digital step towards learner autonomy" - Judy Copage, Longman - 01.2013
  Certyfikat
 • Udział w konferencji metodycznej dla nauczycieli języka angielskiego (Teaching and exam preparation - a SOUND approach session; Order, order! The teacher in the world of teenagers session; Tuning up competent students - the challenge of speaking in high school session) - 01.2013
  CertyfikatGoldenline
LinkedIn LinkedInStrona Magdaleny Michniewicz w katalogu Gwiazdor
Created by: UNIWNET
© All rights reserved 2010-2015